O društvu

Slovensko prosvetno društvo je bilo v Nabrežini ustanovljeno 5. 8. 1945. Vaščani so po končani vojni navdušeno sodelovali, imeli so svojo knjižnico, ki je posojala knjige ljudem, imeli so mešani pevski zbor in dramsko skupino, ki je naštudirala po dve igri na leto. Po smrti pesnika Iga Grudna si je društvo nadelo njegovo ime in tudi Kulturni dom, ki so ga odprli leta 1950 in kjer je imelo društvo sedež, so poimenovali po njem. Politična ločevanja in povratek Italije v naše kraje leta 1954 so pomenili hud udarec in kulturno delovanje je počasi zamiralo. Šele leta 1964 so mlade sile spet oživile društveno delo; predvsem se niso ozirale ne na politično ne na socialno pripadnost članov. Iz takratnega navdušenja se je leta 1966 rodilo športno društvo Sokol, ki ima pri kulturnem društvu še danes svoj sedež.

Od leta 1999 je SKD Igo Gruden lastnik Kulturnega doma, hišna številka 89 v Nabrežini. V naslednjih 15 letih se je stavba obnovila od strehe do kleti, tako da služijo danes prostori številnim dejavnostim. V pritličju je dvorana z odrom, zraven je kavarna, v zgornjih dveh nadstropjih se vršijo jezikovni tečaji, pevske vaje društvenih zborov, rekreativna telovadba, klasični balet za deklice, razne prireditve, razstave, predavanja in koncerti. V naših prostorih poteka tudi glasbeni pouk šole Glasbene matice Marij Kogoj iz Trsta. Kulturni dom je odprt vse dni v tednu in dejavnosti potekajo od jutra do večera. Večji odmev imajo nekatere posebne prireditve, ki jih prirejamo vsako leto, kot so Božični sejem, Družabni večer, Dan slovenske kulture, Zaključni zborovski koncert in Praznik sv.Roka.

Značilnost društva je, da goji vse dejavnosti v slovenskem jeziku,  kar pa ne pomeni, da smo zaprti drugim. Vrata so odprta za vse, ki verjamejo v sožitje in dobro počutje. Nekateri se tudi naučijo jezika na naših tečajih slovenščine oziroma  sodelujejo pri rekreativni telovadbi, pri petju in pri baletu. Enkrat letno, v avgustu, izdamo društveni bilten Su cj’li naši mosti z informacijami o dejavnostih, ki bodo potekale v naslednji sezoni.

Poleg naštetega je društvo izdalo razne publikacije. Najobsežnejše je monografsko delo raznih avtorjev Nabrežina skozi stoletja, ki jo je izdalo v samozaložbi prvič leta 1996 in drugič kot popravljeno in dopolnjeno izdajo leta 2006. Že prej, leta 1993, je izšla – prav tako v samozaložbi – monografija o Igu Grudnu Narcis širokega srca, ki sta jo sestavila Ivan Vogrič in Marko Tavčar. Leta 2001 je izšla knjiga Kamen, bogat katalog o kamnarskih razstavah, ki so se vsakoletno prirejale v društveni dvorani in v sosednji Grudnovi hiši. Leta 2005 je izšla brošura Sergij Radovič (1937-1980), ustanovitelj nabrežinskih pevskih zborov. Ob obletnicah sta nato izšli brošuri Ob 40-letnici PZ Igo Gruden – utrinki iz zadnjih 10 let (2008) in  Ob 10-letnici dekliškega zbora Kraški slavček (2009). Zadnja publikacija pa je vodnik Pešpot Slivno – Il sentiero di Slivia (2012), ki ga je sestavil in uredil Zvonko Legiša, tudi avtor zamisli in izvedbe omenjene pešpoti.